Sử dụng dịch vụ của chúng tôi ngay hôm nay

Cảm ơn Quý khách hàng đã tin tưởng và sử dụng dịch vụ của chúng tôi

Basic

990.000 VNĐ/ ngày
(*) Thêm 01 AP: + 890.000 VNĐ

 • Hỗ trợ tư vấn thiết kế hệ thống Miễn phí
 • 100 người truy cập Access Point
 • Sử dụng 01 Access Point (*)
 • Social login
 • Email Login
 • Code login
 • Xem Video Login
 • Quản trị tập trung
 • Roaming
 • Hỗ trợ thiết kế giao diện đăng nhập
 • Nhân sự trực tiếp vận hành khai thác
 • Đường truyền Internet: Khách hàng tự triển khai
 •     LIÊN HỆ    

Business

Liên hệ
 

 • Hỗ trợ tư vấn thiết kế hệ thống Miễn phí
 • Số lượng người truy cập: Theo yêu cầu
 • Số lượng AP sử dụng: Theo yêu cầu
 • Social login
 • Email Login
 • Code login
 • Xem Video Login
 • Quản trị tập trung
 • Roaming
 • Hỗ trợ thiết kế giao diện đăng nhập
 • Nhân sự trực tiếp vận hành khai thác
 • Đường truyền Internet: Theo yêu cầu khách hàng
 •     LIÊN HỆ