Văn phòng tại Hà Nội

Lô 36, LeParc – Gamuda City, Hoàng Mai, Hà Nội.

Điện thoại

Hotline: (+84) 973.512.512
Phone: (+84) 4.666.020.26

Email

info@bma.vn
ngocnq@bma.vn

Thông tin khác

Hỗ trợ kỹ thuật, tư vấn khách hàng
HỖ TRỢ KỸ THUẬT

Pham Thanh Trung
Tel: 0983.836.314
Email: trungpt@bma.vn

TƯ VẤN KHÁCH HÀNG

Nguyễn Mạnh Cường
Tel: 0972.253.388
Email: cuongnm@bma.vn

HOTLINE

Tel: 0973.512.512
Mail: info@bma.vn

Bản đồ

Văn phòng tại Hà Nội: Lô 36, LeParc – Gamuda City, Hoàng Mai, Hà Nội.