Thiết bị Access Point dòng cho home và enterprise: Điểm khác nhau là gì và tại dòng AP cho enterprise lại đắt hơn nhiều?

Thiết bị Access Point dòng cho home và enterprise: Điểm khác nhau là gì và tại dòng AP cho enterprise lại đắt hơn nhiều? Các mạng không dây chuyên dụng dành cho các tổ chức có số lượng Access Point lên đến hàng nghìn. Đặc điểm thiết lập cấu hình, […]

SSID là gì?

SSID là gì? Service Set Indentifiers (SSID) là tên định danh mạng duy nhất được gắn ở trường header của gói tin truyền trong mạng LAN không dây. Được dùng để phân tách các mạng không dây khác nhau dưới dạng con người có thể phân biệt được. Một mạng[…..]

Access Point là gì?

Access Point là thiết bị cho phép các thiết bị không dây kết nối với mạng dây sử dụng WiFi hoặc các chuẩn liên quan. AP thường kết nối tới thiết bị router (thông qua mạng dây) như một thiết bị độc lập, hoặc có thể tích hợp các tính[…..]

802.11 là gì?

802.11 là gì? 802.11 đề cập đến họ các tiêu chí được phát triển bởi IEEE cho công nghệ LAN không dây. 802.11 xác định giao diện over-the-air giữa thiết bị không dây và thiết bị trạm hoặc giữa hai thiết bị không dây. Các chuẩn theo dòng tiêu chuẩn[…..]

WiFi là gì?

1. WiFi là gì? Là từ viết tắt của Wireless Fidelity, thường được sử dụng để đề cập đến tất cả các mạng kết nối theo chuẩn 802.11 (802.11a/b/g/n,…). Thuật ngữ này được công bố bởi Wi-Fi Alliance. Tất cả các sản phẩm được kiểm tra và công nhận là[…..]