Vào tháng 01/04/2012 Công ty BMA JSC. đã chính thức trở thành đại lý phân phối các sản phẩm của Ruckus tại Việt Nam. BMA JSC sẽ phụ trách tại khu vực miền Bắc.

Liên kết