BMA đồng hành cùng sự kiện IPU 132

Từ ngày 28/03 – đến ngày 01/04/2015, một sự kiện chính trị quan trọng, mang tầm vóc quốc tế diễn ra tại Hà Nội, lần đầu tiên Việt Nam đăng cai tổ chức Đại hội đồng Liên minh Nghị viện thế giới – IPU 132. Một trong những nhu cầu […]